برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو کانادا

برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو کانادا

برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو Ontario Entrepreneur یکی از برنامه های سرمایه گذاری این ایالت می باشد . کارآفرینانی که علاقمند به راه اندازی بیزینس یا خرید یک کسب و کار در ایالت انتاریو داشته باشند می توانند با در نظر گرفتن شرایط برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند . متقاضیان این برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو می بایست حداقل دارایی و سرمایه گذاری لازم برای این برنامه اقامتی را داشته باشند .

برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو کانادا

متقاضیان برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو کانادا می توانند یک شریک نیز در این پرونده مهاجرتی داشته باشند . کارآفرینان می بایست دارای بیزینس فعالی باشند که ایجاد آن در ایالت انتاریو منافع قابل توجهی برای این ایالت بهمراه داشته باشد . کارآفرینان ابتدا از طریق این برنامه مهاجرتی موفق به دریافت ویزای کار شده و پس از راه اندازی بیزینس در انتاریو می توانند جهت درخواست اقامت دائم PR اقدام نمایند .

شرایط برنامه مهاجرتی کارآفرینی ایالت انتاریو

داشتن سابقه کاری بعنوان مالک و یا مدیر ارشد یک بیزینس فعال به مدت ۲۴ ماه در ۶۰ ماه گذشته
در صورتیکه متقاضی ، مالک یک شرکت می باشد می بایست حداقل یک سوم سهم آن بیزینس را داشته و در صورتی که مدیر ارشد یک بیزینس می باشد می بایست مسئولیت و تصمیم های کلیدی آن بیزینس را به عهده داشته باشد .

دارایی های متقاضیان برنامه کارآفرینی انتاریو می بایست متناسب با شرایط زیر باشد :

در مواردی که ایجاد بیزینس در منطقه تورنتو ، دورهام ،هالتن ، یورک ، پیل مد نظر باشد ، ارزش دارایی های کارآفرینان باید مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا باشد .
در مواردی که ایجاد بیزینس در خارج از ناحیه برزگ تورنتو باشد ، میزان دارایی های کارآفرینان باید حداقل ۴۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا باشد .
متقاضیانی برنامه مهاجرت کارآفرینی انتاریو در صورتی که بیزینس پیشنهادی آنها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال باشد بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، می بایست ارزش دارایی آنها حداقل ۴۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا باشد .
در صورت تایید پرونده برنامه کارآفرینی انتاری ، در ابتدا جهت کارآفرینان ویزای کار صادر شده و پس از شروع بیزینس و نگهداری بیزینس فعال جهت اخذ اقامت می توان اقدام نمود .

مقدار سرمایه گذاری کارآفرینان در این برنامه مهاجرتی می بایست به شکل زیر باشد :

در صورتی که کارآفرینان تمایل به ایجاد بیزینس در منطقه بزرگ تورنتو باشد ، می بایست حداقل مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا سرمایه گذاری نموده و حداقل سهم یک سوم بیزینس فوق را داشته باشند .
در مواردی که کارآفرینان تمایل به ایجاد بیزینس در خارج از ناحیه برزگ تورنتو باشد ، می بایست حداقل مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا سرمایه گذاری نموده و حداقل سهم یک سوم بیزینس فوق را داشته باشند .
متقاضیانی برنامه مهاجرت کارآفرینی انتاریو در صورتی که بیزینس پیشنهادی آنها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال باشد بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، می بایست حداقل به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا سرمایه گذاری نموده و حداقل سهم یک سوم بیزینس فوق را داشته باشند .

دیگر شرایط متقاضی برنامه کارآفرینی انتاریو

کارآفرینان ۱۲ ماه از تاریخ تایید پرونده کارآفرینی استان انتاریو فرصت ورود به انتاریو کانادا را دارند.
متقاضیان می بایست در ایجاد بیزینس نقش فعالی داشته باشند .
متقاضیان می بایست ۷۵ درصد مواقع در ظرف مدت ایجاد کسب و کار خود در انتاریو حضور داشته باشند.
متقاضیان می بایست حداقل دو موقعیت شغلی تمام وقت دائمی برای شهروندان کانادایی و یا ساکنین دائمی کانادا در ظرف ۲۰ ماه اول شروع کسب و کار ایجاد نماید و دستمزد آنها می بایست در سطح متوسط دستمزد برای این جایگاه در آن منطقه باشد.
کارآفرینان ۱۸ تا ۲۰ ماه پس از ورود فرصت برای اجرای بیزینس پلن و ارائه گزارش در این خصوص را دارند .
متقاضیان پس از ۲۰ ماه پس از ایجاد کسب و کار موفق جهت اخذ اقامت دائم کانادا می توانند درخواست دهند.
متقاضیان زمان درخواست برای اخذ اقامت دائم کانادا می بایست مدرک زبان فرانسه و یا انگلیسی معال CLB4 ارائه نمایند.

همچنین متقاضی و شریک تجاری او می بایست آمادگی مصاحبه حضوری جهت آگاهی بیشتر آفیسر از برنامه کاری و تجربه کاری را داشته باشند .

در صورت خرید بیزینس می بایست شرایط زیر در نظر گرفته شود :

اداره کسب و کار خریداری شده می بایست توسط شخصی که در ۶۰ ماه گذشته مالک آن بوده همچنان مدیریت گردد .
کارآفرین می بایست تمام کارمندان دائمی تمام وقت را که قبل از انتقال مالکیت در کسب و کار مشغول به کار بودند را همچنان نگه دارد.
کارآفرین می بایست حداقل یک سفر اکتشافی مربوط به کسب و کار در انتاریو در مدت ۱۲ ماه از تاریخ ایجاد پروفایل در این برنامه مهاجرتی داشته باشد.
کسب و کار خریداری شده می بایست بصورت کامل به متقاضی و یا شریک تجاری او منتقل گردد.
متقاضی می بایست بخشی از سرمایه گذاری خود را جهت بهبود و گسترش کسب و کار در آنتاریو استفاده نماید.

سرمایه گذاری وایجاد بیزینس درمنطقه بزرگ تورنتو جزو مشاغل زیر نمی تواند باشد :

خدمات تختخواب و صبحانه (bed and breakfast)
کسب و کار پیشنهادی جزو مجموعه های تجاری و نمایندگی های موجود در انتاریو نباشد.
پمپ بنزین

بیزیس های زیرمورد قبول برنامه کارآفرینی انتاریو نمی باشد :

مشاغل بازیافت فلزات و تایر
مشاغل مرتبط با مالی
کارواش شستشوی خودکار اتوماتیک
شستشو و خشک شویی

ایالت انتاریو برنامه سرمایه گذاری دیگری نیز دارد . جهت آگاهی از شرایط آن برنامه سرمایه گذاری انتاریو را مطالعه نمایید . همچنن برای آگاهی از برنام های دیگر این ایالت ، برنامه های استانی مهاجرت به انتاریو را مطالعه نمایید .

جهت آگاهی از مخارج زندگی کانادا ، هزینه زندگی در کانادا بصورت ماهانه را بررسی نمایید .

پیام بگذارید