مهاجرت نیروهای متخصص فرانسوی زبان انتاریو کاناد

مهاجرت نیروهای متخصص فرانسوی زبان انتاریو کانادا Express Entry

برنامه مهاجرت نیروهای متخصص فرانسوی زبان انتاریو French-Speaking Skilled Worker Ontario یکی از راه های مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی انتاریو می باشد . نیروهای متخصصی که به زبان فرانسوی مسلط می باشند می توانند با در نظر گرفتن دیگر شرایط برنامه مهاجرت نیروهای متخصص فرانسه زبان انتاریو جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند .

مهاجرت نیروهای متخصص فرانسوی زبان انتاریو

برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فرانسوی زبان انتاریو از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای نیروهای مورد نیاز خود دعوتنامه استانی انتاریو صادر می نماید . متقاضیان این برنامه نیروی فرانسه زبان انتاریو می بایست مدرک زبان فرانسوی و زبان انگلیسی داشته و مدرک تحصیلی خود را توسط سازمان WES کانادا ترجمه نماید . داشتن تمکن مالی مورد نیاز این پرونده مهاجرتی یکی دیگر از الزامات این برنامه استانی انتاریو می باشد .

شرایط برنامه نیروی متخصص فرانسوی زبان انتاریو از طریق Express Entry

داشتن شرایط سیستم اکسپرس اینتری
ارزیابی مدرک تحصیلی توسط موسسه WES کانادا
مدرک زبان فرانسوی با نمره حداقل CLB7
مدرک زبان انگلیسی با نمره حداقل CLB6


داشتن شرایط یکی از دو برنامه اسکیل ورکر فدارل زیر :
برنامه مهاجرت تجربه کانادایی فدرال
برنامه مهاجرت نیروی ماهر فدرال

متقاضیانی که شرایط برنامه مهاجرتی نیروی ماهر فدرال را دارند می بایست شرایط زیر را نیز در نظر بگیرند :

کسب امتیاز ۶۷ در اکسپرس اینتری
سابقه کار داخل و خارج از کانادا ( هر دو ) مورد قبول می باشد .
سابقه کاری بصورت پیوسته ( برای حداقل یک سال بدون وقفه )
در صورت داشتن سابقه کار در طول یکسال برای دو کارفرما ، می بایست فاصله ای بین سابقه کار در حین تغییر محل کار نباشد .
در صورت داشتن سابقه کار در طول یکسال برای دو کارفرما ، می بایست هر دو سابقه کار در یک ماک شغلی انجام شده باشد .
سابقه کرای می بایست در ۵ سال گذشته باشد .
سابقه کار می بایست مرتبط با ناک انتخالی باشد .
سابقه کار داخل و خارج از کانادا ( هر دو ) مورد قبول می باشد .

متقاضیانی که شرایط برنامه مهاجرتی تجربه کانادایی فدرال را دارند می بایست شرایط زیر را نیز در نظر بگیرند :

متقاضی می بایست حداقل یک سال سابقه کاری تمام وقت و یا معادل آن بصورت نیمه وقت در ناک های ۰ , A , B داشته باشد.
سابقه کار هایی که به صورت پیوسته نباشد نیز مورد قبول است.
سابقه کاری باید در طول ۳ سال گذشته باشد .
سابقه کار همزمان با تحصیل در زمان کارورزی و یا بصورت خوداشتغالی پذیرفته نمی گردد .

دیگر شرایط برنامه مهاجرتی نیروهای فرانسوی زبان انتاریو کانادا

کارهای داوطلبانه و بدون پرداخت حقوق به عنوان سابقه کاری پذیرقته نمی گردد .
مدرک تحصیلی از دانشگاه های خارج و داخل کانادا هر دو ) مورد قبول می باشد .
داشتن تمکن مالی با توجه به تعداد اعضای خانواده
تمایل به زندگی در انتاریو
افسر اداره مهاجرت می تواند در خصوص بررسی احتمال زندگی متقاضی در انتاریو مواردی از قبیل تحصیل در انتاریو، داشتن دوست و فامیل در انتاریو، مسافرت های انجام شده به انتاریو را مورد بررسی قرار دهد .

ایالت انتاریو برنامه های متنوع اقامتی دیگری نیز دارد . جهت آشنایی بیشتر ، مهاجرت به انتاریو را مطالعه نمایید . همچنین جهت آگاهی از هزینه های ماهانه زندگی کانادا ، مخارج زندگی در کانادا را بررسی نمایید .

پیام بگذارید