محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به کانادا CRS Point

محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به کانادا CRS Point 2020

محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به کانادا چگونه است ؟ نحوه امتیاز بندی مهاجرت به کانادا چیست ؟ جدول امتیازبندی مهاجرت به کانادا بر اساس چه فاکتور هایی می باشد ؟

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا با توجه به نوع برنامه اقامتی متفاوت می باشد . امتیاز بندی اکثر برنامه های مهاجرتی اسکیل ورکر ( مهاجرت از راه تخصص ) بر اساس فاکتور های سن ، تحصیلات ، مدرک زبان ، سابقه کار ، داشتن خویشاوند در کانادا ، جاب آفر تنظیم شده است . هر برنامه مهاجرتی جدول امتیاز بندی مخصوص خود را دارد . برخی از برنامه های مهاجرتی نیز علاوه بر داشتن شرایط فوق ، تنها برخی از مشاغل را شامل می گردند .

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا

یکی از جدول های امتیاز مهاجرت به کانادا ، جدول امتیاز بندی CRS Point می باشد . این جدول رتبه بندی در مجموع دارای ۱۲۰۰ امتیاز می باشد . برنامه اسکیل ورکر فدرال ( مهاجرت از راه تخصص فدارل ) از طریق این سیستم برای افراد واجد شرایط دعوتنامه ارسال می نماید . این برنامه مهاجرتی بدون در نظر گرفتن تخصص افراد هر ۱۵ روز یکبار اقدام به انتخاب نیروهای مورد نیاز خود می نماید .

این برنامه مهاجرتی در طول سال بصورت منظم در بازه های زمانی ۱۵ روزه دعوتنامه های بسیاری صادر می نماید . میانگین پذیرش مهاجر از طریق این برنامه در هر دوره ۳۸۰۰ نفر می باشد . مدت زمان بررسی پرونده های این برنامه مهاجرتی بسیار کوتاه ( از ۶ ماه تا حداکثر یکسال ) می باشد . متقاضیان واجد شرایطی که از طریق این سیستم دعوتنامه دریافت نمایند موفق به دریافت اقامت دائم کانادا PR می شوند.

جدول امتیاز بندی مهاجرت به کانادا CRS Point

این جدول امتیاز بندی اقامت کانادا همانطور که در بالا به آن اشاره شد بر اسا فاکتورهایی نظیر سن ، تحصیلات ،زبان ، تجربه کاری و انطباق پذیری تنظیم شده است .

این مطلب را هم بخوانید:
شرایط خوابگاه دانش آموزان مدارس کانادا و Home stay

کسب امتیاز از فاکتور سن

سن امتیاز افراد متاهل (حداکثر ۱۰۰ امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر ۱۱۰ امتیاز)
۱۷ سال و کمتر صفر صفر
۱۸ سال ۹۰ امتیاز ۹۹ امتیاز
۱۹ سال ۹۵ امتیاز ۱۰۵ امتیاز
۲۰سال تا ۲۹ سال ۱۰۰ امتیاز ۱۱۰ امتیاز
۳۰ سال ۹۵ امتیاز ۱۰۵ امتیاز
۳۱ سال ۹۰ امتیاز ۹۹ امتیاز
۳۲ سال ۸۵ امتیاز ۹۴ امیتاز
۳۳ سال ۸۰ امتیاز ۸۸ امتیاز
۳۴ سال ۷۵ امتیاز ۸۳ امتیاز
۳۵ سال ۷۰ امتیاز ۷۷ امتیاز
۳۶ سال ۶۵ امتیاز ۷۲ امتیاز
۳۷ سال ۶۰ امتیاز ۶۶ امتیاز
۳۸ سال ۵۵ امتیاز ۶۱ امتیاز
۳۹ سال ۵۰ امتیاز ۵۵ امتیاز
۴۰ سال ۴۵ امتیاز ۵۰ امتیاز
۴۱ سال ۳۵ امتیاز ۳۹ امتیاز
۴۲ سال ۲۵ امتیاز ۲۸ امتیاز
۴۳ سال ۱۵ امتیاز ۱۷ امتیاز
۴۴ سال ۵ امتیاز ۶ امتیاز
۴۵ سال و بالاتر صفر صفر

امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی

مدرک تحصیلی امتیاز افراد متاهل ( حداکثر ۱۴۰ امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر ۱۵۰ امتیاز)
کمتر از دیپلم صفر صفر
دیپلم ۲۸ امتیاز ۳۰ امتیاز
یکسال تحصیل در کالج و یا دوره های فنی ۸۴ امتیاز ۹۰ امتیاز
کاردانی و یا دوسال تحصیل در کالج با دوره های فنی ۹۱ امتیاز ۹۸ امتیاز
کارشناسی و یا سه سال تحصیل در کالج ۱۱۲ امتیاز ۱۲۰ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد ۱۱۹ امتیاز ۱۲۸ امتیاز
کارشناسی ارشد ۱۲۶ امتیاز ۱۳۵ امتیاز
دکترا ۱۴۰ امتیاز ۱۵۰ امتیاز

کسب امتیاز متقاضی از مهارت در زبان اول

متقاضیان می توانند از دو زبان انگلیسی و فرانسه امتیاز کسب نمایند. این افراد در صورت تسلط در هر دو زبان ،می توانند از هر دو امتیاز کسب نمایند.

سطح زبان امتیاز افراد متاهل (حداکثر ۱۲۸ امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر۱۳۶ امتیاز)
کمتر از CLB4 صفر صفر
CLB 4 یا CLB5 ۶ امتیاز ۶ امتیاز
CLB6 ۸ امتیاز ۹ امتیاز
CLB7 ۱۶ امتیاز ۱۷ امتیاز
CLB8 ۲۲ امتیاز ۲۳ امتیاز
CLB9 ۲۹ امتیاز ۳۱ امتیاز
CLB10 و بیشتر ۳۲ امتیاز ۳۴ امتیاز

کسب امتیاز از زبان دوم

سطح زبان امتیاز افراد متاهل (حداکثر ۲۲ امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر۲۴ امتیاز)
CLB4 یا پایین تر صفر صفر
CLB5 یا CLB6 ۱ امتیاز ۱ امتیاز
CLB7 یا CLB8 ۳ امیتاز ۳ امتیاز
CLB9 یا بیشتر ۶ امتیاز ۶ امتیاز

محاسبه امتیاز از سابقه کاری متقاضی

سابقه کار کانادایی امتیاز افراد متاهل (حداکثر ۷۰ امتیاز) امتیاز افراد مجرد(حداکثر ۸۰ امتیاز)
سابقه کار کمتر از یکسال صفر صفر
یکسال سابقه کار ۳۵ امتیاز ۴۰ امتیاز
۲ سال سابقه کار ۴۶ امتیاز ۵۳ امتیاز
۳ سال سابقه کار ۵۶ امتیاز ۶۴ امتیاز
۴ سال سابقه کار ۶۳ امتیاز ۷۲ امتیاز
۵ سال سابقه کار یا بیشتر ۷۰ امتیاز ۸۰ امتیاز
این مطلب را هم بخوانید:
مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار ، شرایط اخذ ویزای کار

کسب امتیاز از طریق همسر (افراد متاهل)

افراد متاهل می توانند از تحصیل ، مدرک زبان و تجربه کاری همسر ( سابقه کار کانادایی ) نیز امتیاز کسب نمایند .

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا از مدرک تحصیلی همسر

تحصیلات همسر امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
کمتر از دیپلم صفر
دیپلم ۲ امتیاز
مدرک یکسال تحصیل در کالج و یا دوره ای فنی ۶ امتیاز
کاردانی ۷ امتیاز
لیسانس و یا مدرک تحصیلی دوره های ۳ ساله کالج ۸ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد ۹ امتیاز
کارشناسی ارشد ۱۰ امتیاز
دکترا ۱۰ امتیاز

محاسبه امتیاز مدرک زبان همسر ( فرانسه یا انگلیسی )

سطح زبان همسر امتیاز(حداکثر ۵ امتیاز)
CLB4 یا پایین تر صفر
CLB5 یا CLB6 ۱ امتیاز
CLB7 یا CLB8 ۳ امتیاز
CLB9 یا بیشتر ۵ امتیاز

کسب امتیاز از سابقه کار کانادایی همسر

افراد متاهل می توانند در صورتیکه همسر آنها تجربه کار در کانادا داشته باشد ، امتیاز کسب نمایند.

سابقه کار کانادایی همسر امتیاز
سابقه کار کمتر از یکسال صفر
سابقه کار یکسال ۵ امتیاز
سابقه کار ۲ سال ۷ امتیاز
سابقه کار ۳ سال ۸ امتیاز
سابقه کار ۴ سال ۹ امتیاز
سابقه کار ۵ سال و بیشتر ۱۰ امتیاز

امتیازبخش عوامل انتقال قابلیت مهارت

متقاضیان می توانند از فاکتورهای ترکیبی تحصیلات،مدرک زبان و تجربه کاری نیز حداکثر ۱۰۰ امتیاز در جدول امتیاز بندی مهاجرت به کانادا کسب می نمایند.

امتیاز ترکیب تحصیلات و مهارت بالای زبان

ترکیب مهارت بالای زبان و تحصیلات مهارت زبان بالاتر از CLB7 (ماکزیمم ۲۵ امتیاز) مهارت زبان CLB9 وبالاتر (ماکزیمم ۵۰ امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلم صفر صفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا درترکیب تحصیلات وتجربه کار کانادایی

ترکیب تجربه کار کانادایی و تحصیلات یکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر ۲۵ امتیاز) ۲ سال تجربه کار کانادایی و بیشتر(حداکثر ۵۰ امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلم صفر صفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

محاسبه امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان

تجربه کاری امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان بین CLB7 و CLB9 امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان CLB9 و بیشتردر هر ۴ مهارت
بدون تجربه کاری صفر صفر
۱ یا ۲ سال سابقه کار ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار و یا بیشتر ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز
این مطلب را هم بخوانید:
پردرآمدترین مشاغل در کانادا ، رشته های پردرآمد در کانادا 2019

امتیاز ترکیب سابقه کار و تجربه کار کانادایی

تجربه کاری امتیاز ترکیب سابقه کار و یکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر ۲۵ امتیاز) امتیاز ترکیب سابقه کار و ۲ سال سابقه کار کانادایی (حداکثر ۵۰ امتیاز)
بدون تجربه کاری صفر صفر امتیاز
۱ یا ۲ سال سابقه کار ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار و یا بیشتر ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز
گواهی صلاحیت (مشاغل فنی) بهمراه مدرک زبان امتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان بین CLB5 و CLB7 (حداکثر ۲۵ امتیاز) امتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان CLB7 و بیشتر(حداکثر ۵۰ امتیاز)
گواهی صلاحیت ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا در موارد دیگر

متقاضیان می توانند از فاکتور های دیگری از قبیل داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن مهارت زبان فرانسه ،جاب آفر،سابقه کار در کانادا ، دعوتنامه استانی و غیره نیز حداکثر ۶۰۰ امتیاز کسب نمایند.

شرح امتیاز
داشتن خواهر و یا برادر در کانادا که شهروند (سیتیزن) و یا مقیم (اقامت دائم) کانادا باشند ۱۵ امتیاز
مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر ۴ مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 4 و یا پایین تر ۱۵ امتیاز

مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر ۴ مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 5 و یا بالاتر
۳۰ امتیاز
تحصیل در دوره های یک یا دو ساله کالج یا دانشگاههای کانادا ۱۵ امتیاز

تحصیل در دوره های۳ ساله و یا بیشتر در کالج یا دانشگاههای کانادا
۳۰ امتیاز
داشتن جاب آفر در ناک شغلی NOC 00 ۲۰۰ امتیاز
داشتن جاب آفر در یکی از ناک های شغلی NOC 0, A or B ۵۰ امتیاز
دعوتنامه استانی ۶۰۰ امتیاز

متقاضیانی که از طریق جدول محاسبه امتیازبندی مهاجرت به کانادا ی فوق بتوانند حداقل ۴۵۰امتیاز کسب نمایند شانس دریافت دعوتنامه را برای اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه اسکیل ورکر فدرال خواهند داشت . جهت آگاهی بیشتر شرایط برنامه مهاجرت به کانادا از طریق تخصص فدرال را مطالعه نمایید.

همچنین متقاضیانی که در سیستم CRS Point امتیازی بین۴۰۰ تا ۴۴۰ را داشته باشند شانس دریافت دعوتنامه از طریق برخی از برنامه های اسکیل ورکر استانی را خواهند داشت .

جهت آشنایی با دیگر برنامه های مهاجرتی کانادا ، روش های مهاجرت به کانادا و یا ویزای کانادا را مطالعه نمایید .

پیام بگذارید