محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به کانادا CRS Point

محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به کانادا CRS Point 2020

محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به کانادا چگونه است ؟ نحوه امتیاز بندی مهاجرت به کانادا چیست ؟ جدول امتیازبندی مهاجرت به کانادا بر اساس چه فاکتور هایی می باشد ؟

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا با توجه به نوع برنامه اقامتی متفاوت می باشد . امتیاز بندی اکثر برنامه های مهاجرتی اسکیل ورکر ( مهاجرت از راه تخصص ) بر اساس فاکتور های سن ، تحصیلات ، مدرک زبان ، سابقه کار ، داشتن خویشاوند در کانادا ، جاب آفر تنظیم شده است . هر برنامه مهاجرتی جدول امتیاز بندی مخصوص خود را دارد . برخی از برنامه های مهاجرتی نیز علاوه بر داشتن شرایط فوق ، تنها برخی از مشاغل را شامل می گردند .

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا

یکی از جدول های امتیاز مهاجرت به کانادا ، جدول امتیاز بندی CRS Point می باشد . این جدول رتبه بندی در مجموع دارای ۱۲۰۰ امتیاز می باشد . برنامه اسکیل ورکر فدرال ( مهاجرت از راه تخصص فدارل ) از طریق این سیستم برای افراد واجد شرایط دعوتنامه ارسال می نماید . این برنامه مهاجرتی بدون در نظر گرفتن تخصص افراد هر ۱۵ روز یکبار اقدام به انتخاب نیروهای مورد نیاز خود می نماید .

این برنامه مهاجرتی در طول سال بصورت منظم در بازه های زمانی ۱۵ روزه دعوتنامه های بسیاری صادر می نماید . میانگین پذیرش مهاجر از طریق این برنامه در هر دوره ۳۸۰۰ نفر می باشد . مدت زمان بررسی پرونده های این برنامه مهاجرتی بسیار کوتاه ( از ۶ ماه تا حداکثر یکسال ) می باشد . متقاضیان واجد شرایطی که از طریق این سیستم دعوتنامه دریافت نمایند موفق به دریافت اقامت دائم کانادا PR می شوند.

جدول امتیاز بندی مهاجرت به کانادا CRS Point

این جدول امتیاز بندی اقامت کانادا همانطور که در بالا به آن اشاره شد بر اسا فاکتورهایی نظیر سن ، تحصیلات ،زبان ، تجربه کاری و انطباق پذیری تنظیم شده است .

کسب امتیاز از فاکتور سن

سنامتیاز افراد متاهل (حداکثر ۱۰۰ امتیاز)امتیاز افراد مجرد (حداکثر ۱۱۰ امتیاز)
۱۷ سال و کمترصفرصفر
۱۸ سال۹۰ امتیاز۹۹ امتیاز
۱۹ سال۹۵ امتیاز۱۰۵ امتیاز
۲۰سال تا ۲۹ سال۱۰۰ امتیاز۱۱۰ امتیاز
۳۰ سال۹۵ امتیاز۱۰۵ امتیاز
۳۱ سال۹۰ امتیاز۹۹ امتیاز
۳۲ سال۸۵ امتیاز۹۴ امیتاز
۳۳ سال۸۰ امتیاز۸۸ امتیاز
۳۴ سال۷۵ امتیاز۸۳ امتیاز
۳۵ سال۷۰ امتیاز۷۷ امتیاز
۳۶ سال۶۵ امتیاز۷۲ امتیاز
۳۷ سال۶۰ امتیاز۶۶ امتیاز
۳۸ سال۵۵ امتیاز۶۱ امتیاز
۳۹ سال۵۰ امتیاز۵۵ امتیاز
۴۰ سال۴۵ امتیاز۵۰ امتیاز
۴۱ سال۳۵ امتیاز۳۹ امتیاز
۴۲ سال۲۵ امتیاز۲۸ امتیاز
۴۳ سال۱۵ امتیاز۱۷ امتیاز
۴۴ سال۵ امتیاز۶ امتیاز
۴۵ سال و بالاترصفرصفر

امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی

مدرک تحصیلیامتیاز افراد متاهل ( حداکثر ۱۴۰ امتیاز)امتیاز افراد مجرد (حداکثر ۱۵۰ امتیاز)
کمتر از دیپلمصفرصفر
دیپلم۲۸ امتیاز۳۰ امتیاز
یکسال تحصیل در کالج و یا دوره های فنی۸۴ امتیاز۹۰ امتیاز
کاردانی و یا دوسال تحصیل در کالج با دوره های فنی۹۱ امتیاز۹۸ امتیاز
کارشناسی و یا سه سال تحصیل در کالج۱۱۲ امتیاز۱۲۰ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد۱۱۹ امتیاز۱۲۸ امتیاز
کارشناسی ارشد۱۲۶ امتیاز۱۳۵ امتیاز
دکترا۱۴۰ امتیاز۱۵۰ امتیاز

کسب امتیاز متقاضی از مهارت در زبان اول

متقاضیان می توانند از دو زبان انگلیسی و فرانسه امتیاز کسب نمایند. این افراد در صورت تسلط در هر دو زبان ،می توانند از هر دو امتیاز کسب نمایند.

سطح زبانامتیاز افراد متاهل (حداکثر ۱۲۸ امتیاز)امتیاز افراد مجرد (حداکثر۱۳۶ امتیاز)
کمتر از CLB4صفرصفر
CLB 4 یا CLB5۶ امتیاز۶ امتیاز
CLB6۸ امتیاز۹ امتیاز
CLB7۱۶ امتیاز۱۷ امتیاز
CLB8۲۲ امتیاز۲۳ امتیاز
CLB9۲۹ امتیاز۳۱ امتیاز
CLB10 و بیشتر۳۲ امتیاز۳۴ امتیاز

کسب امتیاز از زبان دوم

سطح زبان امتیاز افراد متاهل (حداکثر ۲۲ امتیاز) امتیاز افراد مجرد (حداکثر۲۴ امتیاز)
CLB4 یا پایین ترصفرصفر
CLB5 یا CLB6۱ امتیاز۱ امتیاز
CLB7 یا CLB8۳ امیتاز۳ امتیاز
CLB9 یا بیشتر۶ امتیاز۶ امتیاز

محاسبه امتیاز از سابقه کاری متقاضی

سابقه کار کاناداییامتیاز افراد متاهل (حداکثر ۷۰ امتیاز)امتیاز افراد مجرد(حداکثر ۸۰ امتیاز)
سابقه کار کمتر از یکسالصفرصفر
یکسال سابقه کار۳۵ امتیاز۴۰ امتیاز
۲ سال سابقه کار۴۶ امتیاز۵۳ امتیاز
۳ سال سابقه کار۵۶ امتیاز۶۴ امتیاز
۴ سال سابقه کار۶۳ امتیاز۷۲ امتیاز
۵ سال سابقه کار یا بیشتر۷۰ امتیاز۸۰ امتیاز

کسب امتیاز از طریق همسر (افراد متاهل)

افراد متاهل می توانند از تحصیل ، مدرک زبان و تجربه کاری همسر ( سابقه کار کانادایی ) نیز امتیاز کسب نمایند .

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا از مدرک تحصیلی همسر

تحصیلات همسرامتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
کمتر از دیپلمصفر
دیپلم۲ امتیاز
مدرک یکسال تحصیل در کالج و یا دوره ای فنی۶ امتیاز
کاردانی۷ امتیاز
لیسانس و یا مدرک تحصیلی دوره های ۳ ساله کالج۸ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله باشد۹ امتیاز
کارشناسی ارشد۱۰ امتیاز
دکترا۱۰ امتیاز

محاسبه امتیاز مدرک زبان همسر ( فرانسه یا انگلیسی )

سطح زبان همسرامتیاز(حداکثر ۵ امتیاز)
CLB4 یا پایین ترصفر
CLB5 یا CLB6۱ امتیاز
CLB7 یا CLB8۳ امتیاز
CLB9 یا بیشتر۵ امتیاز

کسب امتیاز از سابقه کار کانادایی همسر

افراد متاهل می توانند در صورتیکه همسر آنها تجربه کار در کانادا داشته باشد ، امتیاز کسب نمایند.

سابقه کار کانادایی همسرامتیاز
سابقه کار کمتر از یکسالصفر
سابقه کار یکسال۵ امتیاز
سابقه کار ۲ سال۷ امتیاز
سابقه کار ۳ سال۸ امتیاز
سابقه کار ۴ سال۹ امتیاز
سابقه کار ۵ سال و بیشتر۱۰ امتیاز

امتیازبخش عوامل انتقال قابلیت مهارت

متقاضیان می توانند از فاکتورهای ترکیبی تحصیلات،مدرک زبان و تجربه کاری نیز حداکثر ۱۰۰ امتیاز در جدول امتیاز بندی مهاجرت به کانادا کسب می نمایند.

امتیاز ترکیب تحصیلات و مهارت بالای زبان

ترکیب مهارت بالای زبان و تحصیلاتمهارت زبان بالاتر از CLB7 (ماکزیمم ۲۵ امتیاز)مهارت زبان CLB9 وبالاتر (ماکزیمم ۵۰ امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلمصفرصفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا درترکیب تحصیلات وتجربه کار کانادایی

ترکیب تجربه کار کانادایی و تحصیلاتیکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر ۲۵ امتیاز)۲ سال تجربه کار کانادایی و بیشتر(حداکثر ۵۰ امتیاز)
دیپلم و زیر دیپلمصفرصفر
مدرک یکسال تحصیلات دانشگاهی پس از دیپلم و یا بیشتر۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
داشتن دو مدرک تحصیلی که یکی از آنها یک دوره تحصیلی سه ساله یا بیشترباشد۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

محاسبه امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان

تجربه کاریامتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان بین CLB7 و CLB9امتیاز ترکیب تجربه کاری و مدرک زبان CLB9 و بیشتردر هر ۴ مهارت
بدون تجربه کاریصفرصفر
۱ یا ۲ سال سابقه کار۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار و یا بیشتر۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

امتیاز ترکیب سابقه کار و تجربه کار کانادایی

تجربه کاریامتیاز ترکیب سابقه کار و یکسال تجربه کار کانادایی (حداکثر ۲۵ امتیاز) امتیاز ترکیب سابقه کار و ۲ سال سابقه کار کانادایی (حداکثر ۵۰ امتیاز)
بدون تجربه کاریصفرصفر امتیاز
۱ یا ۲ سال سابقه کار۱۳ امتیاز۲۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار و یا بیشتر۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز
گواهی صلاحیت (مشاغل فنی) بهمراه مدرک زبانامتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان بین CLB5 و CLB7 (حداکثر ۲۵ امتیاز)امتیاز ترکیب گواهی صلاحیت و مدرک زبان CLB7 و بیشتر(حداکثر ۵۰ امتیاز)
گواهی صلاحیت۲۵ امتیاز۵۰ امتیاز

محاسبه امتیاز مهاجرت به کانادا در موارد دیگر

متقاضیان می توانند از فاکتور های دیگری از قبیل داشتن خواهر و برادر در کانادا، داشتن مهارت زبان فرانسه ،جاب آفر،سابقه کار در کانادا ، دعوتنامه استانی و غیره نیز حداکثر ۶۰۰ امتیاز کسب نمایند.

شرحامتیاز
داشتن خواهر و یا برادر در کانادا که شهروند (سیتیزن) و یا مقیم (اقامت دائم) کانادا باشند۱۵ امتیاز
مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر ۴ مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 4 و یا پایین تر۱۵ امتیاز

مدرک زبان فرانسه معادل NCLC 7 در هر ۴ مهارت و مدرک زبان انگلیسی CLB 5 و یا بالاتر
۳۰ امتیاز
تحصیل در دوره های یک یا دو ساله کالج یا دانشگاههای کانادا۱۵ امتیاز

تحصیل در دوره های۳ ساله و یا بیشتر در کالج یا دانشگاههای کانادا
۳۰ امتیاز
داشتن جاب آفر در ناک شغلی NOC 00۲۰۰ امتیاز
داشتن جاب آفر در یکی از ناک های شغلی NOC 0, A or B۵۰ امتیاز
دعوتنامه استانی۶۰۰ امتیاز

متقاضیانی که از طریق جدول محاسبه امتیازبندی مهاجرت به کانادا ی فوق بتوانند حداقل ۴۵۰امتیاز کسب نمایند شانس دریافت دعوتنامه را برای اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه اسکیل ورکر فدرال خواهند داشت . جهت آگاهی بیشتر شرایط برنامه مهاجرت به کانادا از طریق تخصص فدرال را مطالعه نمایید.

همچنین متقاضیانی که در سیستم CRS Point امتیازی بین۴۰۰ تا ۴۴۰ را داشته باشند شانس دریافت دعوتنامه از طریق برخی از برنامه های اسکیل ورکر استانی را خواهند داشت .

جهت آشنایی با دیگر برنامه های مهاجرتی کانادا ، روش های مهاجرت به کانادا و یا ویزای کانادا را مطالعه نمایید .

پیام بگذارید