تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

گواهی تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا یکی از مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی می باشد . متقاضیان تحصیل در همه مقاطع تحصیلی در کانادا می بایست جهت اخذ گواهی تمکن مالی برای ویزای دانشجویی کانادا ، به بانکی که در آن حساب دارد مراجعه نماید . نامه تمکن مالی ارائه شده توسط بانک به انگلیسی بوده و نرخ تبدیل ارز در آن مطابق نرخ ارز بانک مرکزی خواهد بود .

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا با توجه به تعداد اعضای خانواده همراه دانشجو متفاوت می باشد . همچنین میزان شهریه دانشگاه نیز در مقدار تمکن مالی مورد نیاز ویزای دانشجویی تاثیرگذار می باشد . متقاضیان ویزای تحصیلی می بایست به این نکته توجه نمایند که ارائه اسناد ملکی بعنوان گواهی تمکن مالی مورد قبول اداره مهاجرت نمی باشد .

میزان تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا

تمکن مالی مورد نیاز متقاضیان ویزای تحصیلی مطابق جدول زیر محاسبه می گردد . متقاضیانی که پذیرش تحصیلی از موسسات ایالت کبک دارند می بایست جدول میزان تمکن مالی ویزای دانشجویی در کبک ( که در پایین این جدول آمده ) را مطالعه نمایند .

تعداد نفراتمیزان تمکن مالی درسال + شهریه تحصیلیمیزان تمکن مالی در ماه +شهریه تحصیلی
متقاضی (دانشجو)۱۰٫۰۰۰ دلار کانادا+ شهریه تحصیلی۸۳۳ دلار کانادا + شهریه تحصیلی
اولین عضو اضافه۴٫۰۰۰ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۳۳۳ دلار کانادا + شهریه تحصیلی
به ازای هر عضو اضافه خانواده۳٫۰۰۰ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۲۵۵ دلار کانادا + شهریه تحصیلی

میزان تمکن مالی برای ویزای دانشجویی کانادا ( تحصیل درایالت کبک )

تعداد نفرات میزان تمکن مالی درسال + شهریه تحصیلی میزان تمکن مالی در ماه +شهریع تحصیلی
متقاضی (دانشجو)۱۱٫۰۰۰ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۹۱۷ دلار کانادا + شهریه تحصیلی
اولین عضو اضافه (۱۸ ساله و بالاتر)۵٫۱۰۰ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۴۲۵ دلار کانادا + شهریه تحصیلی
اولین عضو اضافه (کمتراز ۱۸ ساله )۳٫۸۰۰ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۳۱۷ دلار کانادا + شهریه تحصیلی
به ازای هر عضو اضافه خانواده (۱۸ ساله و بالاتر)۵٫۱۲۵ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۴۲۷ دلار کانادا + شهریه تحصیلی
به ازای هر عضو اضافه خانواده (کمتر از۱۸ سال)۱٫۹۰۳ دلار کانادا + شهریه تحصیلی۱۵۹ دلار کانادا + شهریه تحصیلی

شرایط تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا

ارائه تمکن مالی تمکن مالی متناسب با شهریه و هزینه های زندگی دانشجو و اعضای خانواده
گواهی تمکن مالی از خویشاوندان نزدیک مبنی بر پشتیبانی مالی تحصیل متقاضی به همراه نامه تاییدیه محضری نیز قابل قبول می باشد.
مدرکی مبنی بر پرداخت هزینه تحصیلی توسط موسسه آموزشی در کانادا ( در صورت استفاده از بورسیه تحصیلی )
حساب متقاضی زیر ۱۸ سال می بایست بنام والدین آنها باشد.
گردش حساب ۴ ماهه با حداقل موجودی مورد نیاز

میزان تمکن مالی فوق حداقل مقدار مورد نیاز پرونده های مهاجرتی می باشد . ارائه تمکن مالی بیش از آنچه در جدول های فوق آمده می تواند در روند بررسی پرونده تاثیر مثبت داشته باشد .

متقاضیان ویزاهای اقامتی و ویزای توریستی می بایست میزان تمکن مالی برای ویزای توریستی و اقامتی کانادا را بررسی نمایند .

جهت آگاهی از شرایط ادامه تحصیلی در کانادا ، تحصیل در کانادا ، شرایط پذیرش تحصیلی کانادا و همچنین نحوه اخذ ویزای دانشجویی کانادا را بررسی نمایید .

پیام بگذارید