شرایط برنامه اقامتی تجربه کاری نوا اسکوشیا

شرایط برنامه اقامتی تجربه کاری نوا اسکوشیا

برنامه اقامتی تجربه کاری نوا اسکوشیا Nova Scotia Experience یکی دیگر از برنامه های مهاجرتی این ایالت می باشد . این ایالت واقع در ساحل جنوب شرقی کانادا بوده و مرکز آن هلیفکس از شلوغ ترین بندر های کانادا به شمار می آید . لنگرگاه هلیفکس از بزرگترین لنگرگاه های جهان محسوب می گردد . برنامه اقامتی تجربه کاری نوا اسکوشیا یکی از زیر شاخه های برنامه های اکسپرس اینتری نوااسکوشیا می باشد .

برنامه اقامتی تجربه کاری نوا اسکوشیا

این برنامه اقامتی ، نیروهای ماهر مورد نیاز این ایالت که تمایل به زندگی در منطقه نوا اسکوشیا را دارند از طریق سیستم اکسپرس اینتری کانادا انتخاب می نماید . افرادی که برای این روش برنامه اقامتی اقدام می نمایند باید حداقل یکسال تجربه کار در نوا اسکوشیا را داشته باشند .

شرایط برنامه تجربه کاری نوا اسکوشیا

متقاضیان این برنامه اقامتی باید حداقل امتیاز سیستم اکسپرس اینتری را داشته باشند تا بتوانند در این سیستم پروفایل ایجاد نمایند .
افرادی که برای این برنامه اقامتی اقدام می نمایند باید تمایل به زندگی و کار در ایالت نوااسکوشیا را داشته باشند .
متقاضی این برنامه اقامتی باید سن بین ۲۱ تا ۵۵ سال داشته باشند .
داشتن حداقل یکسال تجربه کاری در نوااسکوشیا
متقاضیان می بایست حداقل یکسال تجربه کار در نوااسکوشیا راداشته باشند .

افرادی که برای برنامه تجربه کاری نوا اسکوشیا اقدام می نمایند می بایست مدرک زبان مورد نیاز ناک شغلی خود را مطابق شرایط زیر ارائه نمایند .

سطح زبان مورد نیاز ناک های شغلی NOC 0 و NOC A : مدرک زبان انگلیسی و یا فرانسوی معادل CLB7
سطح زبان مورد نیاز ناک های شغلی NOC B : درک زبان انگلیسی و یا فرانسوی معادل CLB5

متقاضیانی که از طریق این برنامه اقامتی نوااسکوشیا پرونده موفقی داشته باشند ، دعوتنامه استانی دریافت نموده و می توانند جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند .

ایالت نوااسکوشیا برنامه های اقامتی متنوعی دارد ، جهت آگاهی از آنها شرایط برنامه های استانی نوا اسکوشیا را مطالعه نمایید .

جهت آشنایی با خرج و مخارج در کانادا ، هزینه زندگی در کانادا را بررسی نمایید .

پیام بگذارید