برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری یوکان کانادا

برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری یوکان کانادا

برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری یوکان یکی از برنامه های استانی کانادا می باشد . متقاضیان واجد شرایط این برنامه مهاجرتی می توانند جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند . این افراد می بایست شرایط لازم جهت ایجاد پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری را داشته باشند . جهت ایجاد پروفایل متقاضیان می بایست حداقل امتیاز لازم را از فاکتور های سن ، تحصیلات ، سابقه کاری و مدرک زبان کسب نمایند . برنامه اکسپرس اینتری یوکان کانادا جهت کارفرمایان این ایالت این امکان را فراهم می نماید تا برای تامین نیرو های مورد نیاز خود ، اسپانسر شده و جاب آفر ارائه نمایند .

شرایط برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری یوکان

افرادی که برای برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری یوکان اقدام می نمایند باید در ابتدا شرایط یکی از برنامه های فدرال از قبیل : برنامه نیروی متخصص فدارل ، برنامه فنی حرفه ای فدرال و یا برنامه تجربه کانادایی فدرال را داشته باشند . افرادی که شرایط یکی از برنامه های مهاجرتی فوق را داشته باشند می توانند ضمن در نظر گرفتن فاکتوره ای زیر برای برنامه اکسپرس اینتری یوکان اقدام نمایند .

متقاضیان می بایست شرایط مورد نیاز کار فرما در یوکان را داشته باشند .
کارفرما در این برنامه مهاجرتی نیازی به ارائه LMIA جهت جاب آفر ندارد.
عدم وجود شهروند و یا مقیم دائم کانادایی جهت موقعیت شغلی مورد نظر در یوکان
متقاضی باید تمکن و پشتیبانی مالی مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را با تعداد اعضای خانواده خود داشته باشد .
فرم درخواست ورود اکسپرس اینتری یوکان توسط کارفرما و متقاضی می بایست تکمیل گردد .

متفاضیان برنامه اکسپرس اینتری یوکان می بایست جهت جمع آوری و تهیه مدارکی از قبیل : سوء پیشینه ، گزارش پزشکی و … جهت اداره مهاجرت کانادا اقدام نمایند .

در صورتی که شرایط این برنامه مهاجرتی را ندارید ، روش های مهاجرت کانادا از طریق برنامه های اقامت کانادا را مطالعه نمایید .

پیام بگذارید