اقامت فارغ التحصیلان انتاریو از طریق جاب آفر

اقامت فارغ التحصیلان انتاریو از طریق جاب آفر

اقامت فارغ التحصیلان انتاریو از طریق جاب آفر یکی از راه های مهاجرت به ایالت انتاریو می باشد . افرادی که شرایط ویزای تحصیلی کانادا را داشته و در کانادا یک دوره تحصیلی را گذرانده باشند می توانند از طریق این برنامه اقامتی برای اخذ اقامت کانادا PR اقدام نمایند .

برنامه اقامت فارغ التحصیلان انتاریو از طریق جاب آفر International Students with a Job Offer Stream

افرادی که یک دوره تحصیلی را در کانادا سپری کرده باشند می توانند از طریق برنامه اقامت فارغ التحصیلان انتاریو و داشتن پیشنهاد کاریبرای دریافت کارت اقامت PR اقدام نمایند . این دانشجویان بین المللی پس از فارغ التحصیلی می بایست ابتدا ویزای کار پس از تحصیلPGWP دریافت نموده و سپس برای دریافت یک جاب آفر تمام وقت اقدام نمایند .

شرایط اقامت فارغ التحصیلان انتاریو ( جاب آفر )

متقاضیان این برنامه اقامتی می بایست بعنوان دانشجوی بین المللی یک دوره حداقل ۲ ساله را در کانادا سپری کرده باشند .
دوره تحصیلی متقاضی می بایست بصورت تمام وقت ، یعنی به میزان ۱۵ ساعت در هفته باشد .
داشتن پیشنهاد کار تمام وقت ( جاب آفر ) ، به میزان ۳۰ ساعت در هفته یکی دیپر از شرایط این برنامه اقامتی می باشد .
جاب آفر پیشنهادی می بایست در یکی از ناک های NOC 0 , NOC A , NOC B باشد .
دستمزد در نظر گرفته شده برای جاب آفر می بایست مطابق با میزان دستمزد استاندارد برای شغل مربوطه در آن منطقه باشد.
جاب آفر پیشنهادی می بایست در ایالت انتاریو باشد .
در صورتی که حرفه متقاضی در لیست مشاغل رگولیت باشد ، می بایست در خصوص اخذ تاییدیه مربوطه اقدام گردد .
متقاضی می بایست تمایل به زندگی در انتاریو داشته باشد .


متقاضیان این برنامه مهاجرتی حداکثر ۲ سال پس از اخذ مدرک تحصیلی خود فرصت اقدام از طریق برنامه اقامت فارغ التحصیلان انتاریو از طریق جاب آفر را خواهند داشت . همچنین دانشجو می بایست در یکی از موسسات مورد تایید این برنامه مهاجرتی تحصیل کرده باشد .

مدرت زمان مورد نیاز جهت بررسی این پرونده اقامتی ۹۰ روز می باشد .

ایالت آنتاریو برنامه های متنوعی برای اخذ اقامت از طریق این ایالت را دارد . جهت بررسی دیگر روش ها ، شرایط اخذ اقامت از طریق برنامه های استانی انتاریو را مطالعه نمایید . همچنین جهت اطلاع از مخارج ماهانه زندگی در کانادا ، هزینه ماهانه زندگی در کانادا را مطالعه نمایید .

پیام بگذارید