برنامه نیروی متخصص کبک ، امتیاز رشته های مورد نیاز اسکیل ورکر

برنامه نیروی متخصص کبک ، امتیاز رشته های مورد نیاز اسکیل ورکر

برنامه نیروی متخصص کبک ARRIMA ، یکی از برنامه های مهاجرتی این ایالت می باشد . متقاضیانی که تخصص آنها در لیست رشته های مورد نیاز کبک بوده و امتیاز رشته های مورد نیاز کبک را داشته باشند می توانند جهت مهاجرت و اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند . برنامه نیروهای متخصص کبک ( آریما ) بر اساس امتیاز بندی سن ، تحصیلات ، سابقه کاری ،مهارت زبان فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده است . حداقل امتیاز برنامه مهاجرتی کبک برای افراد مجرد ۵۰ امتیاز و برای افراد متاهل ۵۹ امتیاز می باشد . متقاضیانی که از طریق برنامه اسکیل ورکر کبک انتخاب شوند ، موفق به دریافت اقامت کبک PR می گردند .

نیروی متخصص کبک

متفاضیان برنامه نیروی متخصص کبک آریما می بایست در صورتی که تخصص آنها در لیست رشته ها و مشاغل مورد نیاز کبک می باشد از طریق جدول امتیازبندی کبک ، رتبه خود را محاسبه نمایند . یکی از مدارک مورد نیاز جهت اقدام برای برنامه نیروی ماهر کبک ، ارزیابی مدرک تحصیلی توسط سازمان wes کانادا می باشد .

امتیاز رشته های مورد نیاز کبک

دسته بندی رشته های مورد نیازامتیاز متقاضی اصلی پرونده امتیاز همسر متقاضی
رشته های گروه A12 امتیاز۴ امتیاز
رشته های گروه B9 امتیاز۳ امتیاز
رشته های گروه C6 امتیاز۲ امتیاز
رشته های گروه D2 امتیاز۱ امتیاز
رشته های گروه های E , F , Gصفرصفر
این مطلب را هم بخوانید:
مهاجرت به کانادا از طریق استانی

برنامه نیروهای متخصص کبک : امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی اصلی

متقاضی اصلی پرونده برنامه مهاجرتی نیروی متخصص کبک مطابق جدول زیر می تواند از تحصیلات خود امتیاز کسب نماید .

مدرک تحصیلی متقاضی پرونده نیروی ماهر کبکامتیاز متقاضی اصلی پروندهامتیاز همسر متقاضی
مدرک دیپلم دبیرستان۲ امتیاز۱ امتیاز
مدرک دیپلم فنی حرفه ای۶ امتیاز۲ امتیاز
مدرک پس از دیپلم دبیرستان(حداقل ۲ سال )۴ امتیاز۱ امتیاز
مدرک فنی حرفه ای (۱ یا ۲ سال)۶ امتیاز۲ امتیاز
مدرک فنی حرفه ای (حداقل ۳ ساله )۸ امتیاز۳ امتیاز
مدرک دانشگاهی ( یکساله )۴ امتیاز۱ امتیاز
مدرک کاردانی۶ امتیاز۲ امتیاز
مدرک کارشناسی۱۰ امتیاز۳ امتیاز
مدرک کارشناسی ارشد۱۲ امتیاز۴ امتیاز
مدرک دکترا۱۴ امتیاز۴ امتیاز

نیروی متخصص کبک آریما : امتیاز سن

متقاضیان برنامه کبک آریما می توانند با توجه به محوده سنی خود و همسرشان امتیاز کسب نمایند .

محدوده سنیامتیاز سن متقاضی اصلی پرونده مهاجرتی کبکامتیاز سن همسر متقاضی
۱۸ تا ۳۵ سال۱۶ امتیاز۳ امتیاز
۳۶ سال۱۴ امتیاز۲ امتیاز
۳۷ سال۱۲ امتیاز۲ امتیاز
۳۸ سال۱۰ امتیاز۲ امتیاز
۳۹ سال۸ امتیاز۲ امتیاز
۴۰ سال۶ امتیاز۱ امتیاز
۴۱ سال۴ امتیاز۱ امتیاز
۴۲ سال۲ امتیاز۱ امتیاز

برنامه اسکیل ورکر کبک : امتیاز سابقه کار متقاضی اصلی

متقاضیان می توانند با توجه به سالهای سابقه کار خود در رشته های مورد نیاز کبک امتیاز کسب نمایند .

سابقه کار ( تجربه کاری )امتیاز متقاضی اصلی پرونده
کمتر از ۶ ماه صفر
۶ ماه تا ۱۱ ماه ۴ امتیاز
۱۲ ماه تا ۲۳ ماه۴ امتیاز
۲۴ ماه تا ۳۵ ماه۶ امتیاز
۳۶ ماه تا ۴۷ ماه۶ امتیاز
بیشتر از ۴۸ ماه۸ امتیاز

برنامه کبک ARRIMA : امتیاز مهارت زبان فرانسوی متقاضی اصلی پرونده

زبان رسمی ایالت کبک فرانسوی می باشد . البته افرادی که در این ایالت زندگی می کنند اکثرا ” به زبان انگلیسی هم مسلط می باشند .متقاضی اصلی پرونده مهاجرتی نیروی ماهر در رشته های مورد نیاز کبک می تواند از طریق دانش زبان فرانسوی امتیاز کسب نماید .

این مطلب را هم بخوانید:
مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
WritingReadingListeningSpeakingسطح زبان
صفرصفرصفرصفرA1 , A2 , B1
1 امتیاز۱ امتیاز۵ امتیاز۵ امتیازB2
1 امتیازامتیاز۶ امتیاز۶ امتیازC1
1 امتیاز۱ امتیاز۷ امتیاز۷ امتیازC2

برنامه نیروی ماهر آریما : امتیاز مهارت زبان فرانسوی همسر متقاضی

متقاضیانی که متاهل می باشند می توانند از طریق دانش زبان فرانسوی همسر خود نیر در برنامه آریما کبک ، امتیاز کسب نمایند .

WritingReadingListeningSpeakingLevel
صفرصفرصفرصفرA1 , A2 , B1
صفر صفر ۲ امتیاز۲ امتیازB2
صفر صفر ۳ امتیاز۳ امتیازC1
صفر صفر ۳ امتیاز۳ امتیازC2

نیروی متخصص کبک ARRIMA : امتیاز دانش زبان انگلیسی متقاضی اصلی

متقاضیان همچنین می توانند از طریق دانش زبان انگلیسی خود و ارائه مدرک زبان آیلتس مطابق جدول زیر امتیاز کسب نمایند .

WritingReadingListeningSpeakingسطح زبان
صفرصفرصفرصفرآیلتس کمتر از ۵
۱ امتیاز ۱ امتیاز ۱ امتیاز۱ امتیازآیلتس ۵ تا ۸
۱ امتیاز ۱ امتیاز ۲ امتیاز۲ امتیازآیلتس ۹ تا ۱۲

نیروی متخصص کبک آریما : امتیاز فرزند

متقاضیانی که دارای فرزن می باشند ، می توانند از طریق فرزند نیز امتیاز کسب نمایند .

فرزندامتیاز
هرفرزند ۱۲ ساله و یا کمتر۴ امتیاز
هر فرزند ۱۳ ساله تا ۲۱ ساله۲ امتیاز

اسکیل ورکر کبک ARRIMA :امتیاز خویشاوند درایالت کبک

متقاضیان در صورت داشتن خویشاند در ایالت کبک با شرایط زیر می توانند امتیاز کسب نمایند . خواشاوندان کبک می بایست دارای کارت اقامت دائمو یا سیتیزن باشند . منظور ازخویشاوندان نزدیک : پدر و مادر، برادر و خواهر، عمه یا عمو، خاله یا دایی ، خواهر زاده یا برادر زاده ، مادر بزرگ و پدر بزرگ ، پسرخاله ، پسر عمه ، پسر دایی ، دختر خاله ، دختر عمو ، دختر دایی ، فامیل درجه یک متقاضی یا همسر می باشد .

این مطلب را هم بخوانید:
اقامت کانادا با سرمایه گذاری و کارآفرینی
خویشاوند امتیاز
داشتن بستگان در ایالت کبک۳ امتیاز

برنامه کبک ARRIMA : امتیاز زندگی و اقامت در ایالت کبک

متقاضیان در صورتی که در کبک اقامتی داشته باشند نیز می توانند با شرایط زیر امتیاز کسب نمایند .

اقامت قبلی در کبکامتیاز
اقامت در کبک کمتر از سه ماه۱ امتیاز
هرگونه اقامت (غیر ازتحصیل و یا کارتمام وقت) بیشتر از ۳ ماه در کبک۲ امتیاز
تحصیل یا کار به مدت ۳ ماه یا بیشتر درکبک۵ امتیاز
اقامت در کبک به مدت ۳ماه با ویزای کار در تعطیلات به همراه تجربه کاری۵ امتیاز

برنامه مهاجرتی آریما کبک : امتیاز توانایی مالی متقاضی

متقاضیان با توجه به تعداد اعضای خانواده و داشتن تمکن مالی با شرایط زیر می توانند امتیاز کسب نمایند .

امتیازمجردمتاهلامتیاز
فاقد فرزند۳۰۱۶ $CAD4422 $CADا امتیاز
یک فرزند زیر ۱۸ سال ۴۰۵۲ $CAD4954 $CAD1 امتیاز
دو فرزند زیر ۱۸ سال ۴۵۷۴ $CAD5347 $CAD1 امتیاز
سه فرزند زیر ۱۸ سال۵۰۹۶ $CAD5739 $CAD1 امتیاز

نیروی متخصص کبک : امتیاز داشتن جاب آفر

متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی از داخل ایالت کبک می باشند می توانند از این طریق امتیاز کسب نمایند .

فرصت شغلی معتبرامتیاز
داشتن پیشنهاد شغلی معتبر در مونترال۸ امتیاز
داشتن پیشنهاد شغلی معتبر در خارج از مونترال۱۴ امتیاز

در صورتی که رشته شما در لیست رشته های مورد نیاز برنامه نیروی متخصص کبک می باشد ، می توانید جهت ارزیابی و آگاهی از امتیاز خود با مشاورین ما در تماس باشید .

ایالت کبک دارای برنامه ای متنوع مهاجرتی فارغ التحصیلان ، خوداشتغالی و کارآفرینی می باشد . جهت اطلاع از شرایط این برنامه های اقامتی ، برنامه های استانی کبک را مطالعه نمایید . جهت آشنایی با مخارج زندگی ، هزینه زندگی در کانادا را بررسی نمایید .

پیام بگذارید